Selecteer een pagina

Kantoor informatie

Op deze pagina vindt u de kantoorinformatie van BERG Mediation

Berg Mediation

Inschrijvingsnummer Handelsregister

59647078

Btw-nummer

NL168829629B02

Beroepsorganisatie

Bij Berg Mediation werkt een advocaat.

De advocaat van Berg Mediation is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten is de wet- en regelgeving te vinden die op deze advocaat van toepassing is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Berg Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor haar mediation en juridische werkzaamheden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voldoen aan de voorwaarden die de beroepsorganisaties daaraan stellen.

Vervanging

Berg Mediation heeft een vervangingsregeling opgesteld voor het geval dat uw advocaat niet langer in staat is om uw zaak te behandelen.  Voor het geval dat externe vervanging nodig is, bestaan ook afspraken. Voor vragen over vervanging kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Berg Mediation hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan ons voor te leggen.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en ons uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Indien de interne afwikkeling van uw klacht u niet tevreden zou stellen, kunt u zich wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten Gelderland of tot de klachtbehandelaar van het MFN (Mediators Federatie Nederland)

Bekijk de algemene voorwaarden in pdf-formaat.

“Als betrokkenen van elkaar zien dat de ander er uit wil komen, neemt de eigen bereidheid ook toe.”

Contact

Contactgegevens

06-30679838